ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

До днес нашата фирма е изградила над 150 системи за видеонаблюдение в България.

ПОВЕЧЕ

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ

Структурно окабеляване и изграждане на локални, безжични и виртуални частни мрежи.

ПОВЕЧЕ

ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ

Изграждане и пускане в експлоатация на телефонни многоабонатни системи (IP и PBX).

ПОВЕЧЕ

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ

Система комуникираща със сървър за контрол на достъп и отчитане на работното време

ПОВЕЧЕ

ОТДАЛЕЧЕНА ПОДДРЪЖКА

Ако имате нужда от съдейстивие за отстраняване на спешен проблем, можете да изтеглите приложение за дистанцииона поддръжка.

E-SHOP

„И и Н София” ООД е търговска компания основана през 2001г. с цел доставка, продажба и поддръжка на висококачествено ИТ оборудване и софтуер от водещи европейски и световни производители. Фирмата се стреми да предлага на клиентите си пълна гама решения и продукти за изграждане на съвременни информационни и комуникационни системи, с гарантиран произход и осигурена поддръжка, като работи с богат каталог от различни производители и марки. Осигурени са всички условия за One-Stop-Shop.

„И и Н София” ООД е за коректни и открити взаимоотношения с партньорите си. Ние ценим и уважаваме личностите, с които сме в бизнес отношения. Успехът на партньорите ни е важна предпоставка за нашето развитие, ето защо първостепенна задача за „И и Н София” е подпомагането на клиентите ни, на които предлагаме продукти и услуги, които от своя страна способстват техния бизнес да се осъществява значително по-лесно и да носи заложените им печалби.

Фирмата разполага с оптимални складови наличности, конкурента и гъвкава ценова политика. В нашата фирма персоналът е висококвалифициран и амбициозен, състоящ се от отговорни млади хора, чиято основна цел е постигане на ефективна удовлетвореност на нашите клиенти от продуктите и услугите, които предлагаме. Една от най-важните опции , които преследваме е компетентно и качествено обслужване.

Приложение 1.3